ރޯވި ބޯޓު، 60،000 ލީޓަރުގެ ތެލާއެކު އަޑިއަށް

އެނބުދޫ ފިނޮޅު ކައިރިން އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮ ބޯޓު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވީ މާލެ އިން ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ލ.އަތޮޅަށް ބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި ބޯޓުގައި 60،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ހުރިކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ބޯޓުގައި ހަތަރު މީހުން ތިއްބެވެ. އެއީ ތިން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެކެވެ. އެހަތަރު މީހުން ވެސް ވަނީ އެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި އެހެން އުޅަނދެއްގައި މިހާރު މާލެ ގެނެސްފައެވެ. އެއިން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގި ބޯޓު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު 18:27 ގައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް