ތިނަދޫގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ގދ.ތިނަދޫ - ފޮޓޯ: ސްޓޫޑިއޯ 33

ގދ. ތިނަދޫގައި ރަހީންކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.
މުއުތަބަރު ފަރާތަކުން “ގާފު” އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ރަހީންކޮށްފައިވަނީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މީހެކެވެ. އޭނާ ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ ތިނަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް މިއަދު 17:00 ގައި ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް