ތިނަދޫގެ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލައިފި

ގދ.ތިނަދޫ - ފޮޓޯ : އަމަން ޒުހައިރު

ގދ ތިނަދޫގެ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލައިފި އެވެ.

ތިނަދޫގެ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލިކަން މިއަދު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް “ގާފު” އޮންލައިންއަށް ވަނީ ލިބިފައި އެވެ.

ތިނަދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ އެރަށުން ކޮވިޑް19 އަށް 6 މީހަކު ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން މާރިޗް މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު ގައެވެ.

ތިނަދޫއިން ފައްސި ވެފައިވަނީ ކަރަންޓީންގެ 10 ދުވަސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ނެގި 3 ސާމްޕަލެއްގެ އިތުރުން ރޯގާގެ އާލާމާތްތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފްލޫ އޯޕީޑީއަށް ދެއްކި 3 ފަރާތެއް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 6 ފަރާތެކެވެ. ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް