އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް އަލްބާޓޯ ފެނާންޑޭޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވިއިރު، މިއަހަރު ކުރީކޮޅު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަޝިއާގެ  ވެކްސިން ޖައްސަވާފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް 62 އަހަރު ފުރުނު އިރު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކުޑަކޮށް ބަލިހާލަތު ގޯސްކަމަށާއި އެކަމަކު ހުންނެވީ ވަރަށް ޖޯޝާއި ހިއްވަރާއެކުގައި ކަމަށެވެ.  އަދި އެންމެންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އާޖެންޓީނާ އަކީ ރަޝިއާގެ "ސްޕުޓްނިކް ވީ" ވެކްސިން އަށް ހުއްދަ ދިން ތިންވަނަ ގައުމެވެ. ރަޝިއާގެ ވެކްސިންއަކީ 91.6 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ކަމަށް އެ ވެކސްިން އުފެއްދި ގަމަލެޔާ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އާޖެންޓީނާގައި މިހާތަނަށް 2.3 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޑް އަށް ފައްސިވެފައިވާ އިރު، އެބަލީގައި 56000 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް