މާދަމާ ތިނަދޫގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ގދ ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މާދަމާ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ރަށުގެ އެކު ހިސާބު ތަކުގައި ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. ތިނަދޫ ގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 ގައި އެވެ.

ތިނަދޫގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި އެވެ. މިއާއި އެކު ރަށް ވަނީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އެވެ. އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ތިނަދޫގައި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަށު ތެރޭގައި ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަ ވެސް ކޮށްފައި އެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ވަނީ ލުއިތަކެއް ވެސް ދީފައި އެވެ.

މިވަގުތު ތިނަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 6 ކެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. އަދިމާއަވަސް.ދުންބޯ ކެމްޕެއިންކޮށް ހޮވޭނެކަން ޔަގީންވީމަ ނޫނީ އިދިކޮޅުމީހާއަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ.ތިނަދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލީ ފަހުން ދުންބޯ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ ކެމްޕެއިނަށް އަތޮޅުތެރެޔަށް ނައްޓާލި.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް