ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ފައްސިވި އިންޑިއާގެ  ކުރިކެޓް  ލެޖެންޑް ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް އަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑަށް ފައްސިވިކަން ސަޗިން ހާމަކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށެވެ.  އޭރު ކޮވިޑުގެ ކުޑަ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް  ސަޗިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސަޗިން  ބުނެފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ" ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން"  ކޮވިޑުން އަވަހަށް ފަސޭހަ ވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގަ ވެސް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބިލިބިފައިވާ ސަޗިން ބުނެފައިވަނީ " މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭ އަނބުރާ ގެއައް ދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން"  މިހެން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާގައި އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ބޮޑުތަނުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަނިވެސް އިންޑިއާގައި 81،466 ކޭސް ފެނިފައިވާ އިރު ، 469 މީހުން ވަނީ  ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް