ސާއިދުގެ ޓްރެއިނިންގް ވީޑިޔޯއަށް އެއްމިލިޔަން ވިޔުސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުގެ ޓްރެއިނިންގ  ވީޑިއޯއަކަށް އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ސާއިދު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާށް ލާފައިވާ މި ވީޑިޔޯއިން ފެނިގެންދަނީ ޓްރެކް މަތީގައި ދުވާ މަންޒަރެވެ. މި ވީޑިޔޯ  މިހާތަނަށް ބެލި މީހުން އަދަދު ވަނީ 1.4 މިލިޔަނަށް އަރާފައެވެ.

މިއީ އޭނާ  މާރިޗް 20 ވަނަ ދުވަހު މީސް މީޑިއާ އަށް ދޫކޮށްލި އޭނާ ޓްރެއިނިންއެއް އެ ވީޑިއޯއެކެވެ .

/https://fb.watch/4CV_soscSJ

ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ސާއިދަކީ ސައުތު އޭޝިއާން ގޭމްސްގެ 35 އަހަރުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖެއަށް އެ މުބާރާތުން ރަން މެޑަލެއް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ އެތުލީޓެވެ. ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންގެ ތެރޭގައި ސާއިދު ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް