ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފި

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަތުރުތައް ސިންގަޕޯ އެއާލައިނުން މެދުކަނޑައިލީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގަ އެވެ. މި ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާފައި ވަނީ ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިންކުރި ޓްވީޓެއްގައި  ބުނެފައިވަނީ، ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސުން ދެން ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އަންގާރަ، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސަކީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެންނަ އެއާލައިނެކެވެ. އެހެންވެ، އެ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމާއެކު އެ ސަރަހައްދުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް