ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސިފައިންގެ މީހާ ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ލ. ކައްދޫ އިރުމަތި ފަރާތު މޫދަށް ފޭބި ސިފައިންގެ މިހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ކަނޑުގެ އަޑީގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑީއާ އޮފިސަރު މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ލާންސްކޯޕްރަލް ހުސައިން ފާރިޝް އެވެ. ފާރިޝްއަކީ ލ. މާބައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ޑައިވަރުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ފެނިފައިވަނީ މޫދު އަޑިންނެވެ. އޭނާ ފެނުނުއިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައެވެ.

އަދި އޭނާ ގެއްލިފައިވަނީ އިތުރު ތިން ސިފައިންނާއި އެކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް