އިންޓަނެޓްގެ ކަޅު ބާޒާރުގައި ވެކްސިން ޑޯޒެއް 1000 ޑޮލަރަށް

ވެކްސިން އުފެއްދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ : ބްލޫމްބާގް

ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް ގެ މި ރޯގާއިން ސަލާމަތްވުމަށް އެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅަކީ ކުރު މުއްދަތެއްްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބު ވެކްސިންތަކެއް އުފެއްދި އެ ވެކްސިން އާންމުންނަށް ލިބޭ ގޮތް ވުމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކަޅުބާޒާރުގައި ވެކްސިން އާއި ވެކްސިން އާއި ގުޅޭ އެތައް އެއްޗެއް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކުމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެސްޓްރަޒެނެކާ އަދި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ގެ ވެކްސިްން ޑޯޒެއް ވިއްކުމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވަނީ 1000 ޑޮލަރަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ކާޑެއްގެ އަގު އުޅެނީ 10 ޑޮލަރަށެވެ.

މި މައުލޫމާތުތައް ހޯދައިފައިވަނީ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީގެ ރިސާޗް ޓިމަކުންނެވެ.

އިންޓަރނެޓްގެ ކަޅުބާޒާރަކީ ޑްރަގް އާއި ހަތިޔާރުގެ އިތުރުން އެތައް މަނާ އެއްޗެއް ވިއްކަން ހުންނަތަނެކެވެ. އަދި އެއީ ސާޗް އިންޖީންތަކަށް ނުދައްކާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހިޔާނާތާ އެފަދަ ޖަރީމާތައް އިތުރު ވަމުން އަންނައިރު، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ކާޑު ފަދަ ޒާތީ ވަނަވަރު އެނގޭ ލިޔެކިއުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްނުލުމަށް އާންމުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް