އެޗްޕީއޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކްކޮށްފި

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ފޭސްބުކް ޕޭކް ހެކްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ފަހުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް