ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް

ފަޔަރ ވެހިކަލަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގދ.އަތޮޅުގެ މައި އެއަރޕޯޓް ، ކާޑެެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ކޮއްފިއެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ފަޔަ ވެހިކަލްގެ ރޭޑިއޭޓާރ އަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ސާމީރް " ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފަޔާ ވެހިކަލްއަށް ދިމާވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އެއާޕޯޓް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ސީދާ އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވި އެއާޕޯޓް އަނބުރާ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ އިރެއް ނޭގޭ ކަމަށްވެސް ސާމިރް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. މިހާރުވެސް މާލަސްވެއްޖެ.މިއޮތްހާދުވަހު ކާޑެއްދޫ ހިންގީ މަކަރާއި ހީލަތުން.މިހާރުވެސް ކަރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް.މިހާރު ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ހިންގަނީ ހަވަރު ސްޕޯޓްސްގެ ގޮތްޕެއްގޮތަށް.އާރޯގެ ކުލަވަރުފެނިދާނެކަމަށް ހީވިޔަސް އަދިވެސް ކާޑެއްދޫ އޮތީ ކާޑެއްދޫގެ ގޮތުގަ.ބަދަލެއްނާދޭ.ކާޑެއްދޫ ރަނގަޅުވާނީ ކާޑެއްދޫ އޮފީސް ރަނގަޅުވެގެން.އެތަނުގަ ތިބިމީހުން ބަދަލުވެގެން.

  2. މީ ޤާސިމްގެ ކަންތައް. މިތަން ވީރާނާވެ ދިޔަޔަދީ. ދެން ޖެހޭނީ ކާޑެއްދޫ ފަޅުވިގޮތްކަންނޭގޭ ދެންވާނީ. ދެރަކަމެއް. ގެއްލުންހުރިކަމެއް.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް