ފްރާންސާއި ޕޮލެންޑް އަނެއްކާ ވެސް ލޮކްޑައުންއަކަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ފައްސިވާ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ޕޯލޭންޑް އަދި ފްރާންސް އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި އެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ ޕެރިސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފުރާންސްގެ 16 ސަރަހައްދަކުން 21 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑްގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ޕޮލެންޑްގައި ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތައް ބަންދުކޮށް އަދި ސަގާފީ ކަންތައްތަކާ ކުޅިވަރުތައް ވަނީ ތިން ހަފްތާއަށް ބަންދު ކޮށްފައެވެ.

ފްރާންސް ގައި ހުކުރު ދުވަހު ފުރަބަންދު އިއުލާނު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ވެރިކަން ކުރާ ޕެރިސް ދޫކޮށް ދާ މީހުން ވަނީ ގިނަވެފައެވެ.

ކުރީގެ ފުރަބަންދާ ތަފާތުކޮށް މިފަހަރުގެ ފުރަބަންދުގެ ފިޔަވަޅުތަށް ކުރިއާ އެއްގޮތަށް ހަރުކަޓެއް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން ގެއިން ބޭރުގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް ވަނީ ލުއި ދީފައެވެ.

ފުރާންސްގައި 4.2 މިލިއަން މީހުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޖޯންސް ހޮޕްސްކިންސް ޔުނިވަސިޓީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެގެން 92000 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް