8000 ފަރާތަކަށް އަލުން ރީރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރެޖިސްޓަރ ކުރެވުނު 8000 ފަރާތަކަށް އަލުން ރީ-ރެޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކޮމިޝަނުން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރީ-ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާތީ 8000 މީހުންނަށް އަލުން ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައި ވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަރާތްތަށް އަލުން މިހާރު ރެޖިސްޓަރ ކޮއްފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށް މި ހަފްތާގައި ހުޅުވާލާނޭ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަަބަބުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސް ކުރެވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

މިފަހަރު ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއްގައި ވޯޓު ލެވޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް