މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން ފަރުވާދެނީ

ގއ. އެކަފަރު ކައިރީގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމުގެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިޔެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ގެނެސްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:58 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެމީހާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދާން އޭރިޔާގެ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މިހާރު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް މީޑިއާ އޮފިސަރު މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުން ސިއްހީ އަވަސް ފަރުވާދެމުން ދަނީ "ހުށިޔާރު" ދޯނީގައި ހުރި އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް