5 އަހަރު ފަހުން އިބްރަހިމޮވިޗް އަނެއްކާވެސް ސްވެޑެންގެ ގައުމީޓީމަށް

އޭސީމިލާން އަދި ސްވެޑެންގެ ގައުމީޓީމުގެ ސްޓްރައިކަރ އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ނަން ކުރިއަށް އޮއި ވޯލޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗްތަކުގައި އަނެއްކާވެސް ހިމަނައިފިއެވެ.

ސްވެޑެންގެ ގައުމީޓީމުން އިބްރަހިމޮވިޗް ވަނީ 2016 ގައި ރިޓަޒާމެންޓް އިއުލާން ކޮއްފައެވެ.  އެފަހުން އަދި ސްވެޑެންގެ  ގައުމި ޖާޒީގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ފެނިގެންގޮސް ނުވެއެވެ.

އިބްރަހިމޮވިޗް އަނބުރާ ގައުމީ ޓީމައް އައުމުން ސްވެޑެންގެ ގައުމީޓީމުގެ ކޯޗާ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ " އިބްރަހިމޮވިޗް އަކީ ވަރަށް މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔެއް، އަދި އޭނާ އަކީ ސްވެޑެންގެ އެއްމެ ބެސްޓް. އަދި އޭނާއަކީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއެއް. އިބްރަހިމޮވިޗް ސްކޮޑުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެޓީމްގެ ދެންތިބި ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ގިނަ ގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ "  އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އިބްރަހިމޮވިޗް ވަނީ އޭނާ ރިޓަޒާމެންޓް އުވާލާ އަނެއްކާ ގައުމީ ޓީމާ ގުޅުނުކަން ޝޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް