އުތުރުތިލަފަޅުގެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުމެއް ލީކްކޮށްލައިފި

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އިން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުމެއް ލީކްކޮށްލައިފި އެވެ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އިން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓެއް ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވަނީ ލިޔުމެއް މިއަދު އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމްއެންޑީއެފް އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން މި ލިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވެއެވެ. މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަރަށް އަވަހަށް ބަޔާނެއް ނެރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި އެވެ.

މިއަދު ލީކް ކޮށްލާފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޮނުވި އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުމެކެވެ.

ލީކް ކޮށްލާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބުނާ ގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވަންދެން ބޭތިއްބުން މަޖުބޫރެވެ. 30 އަހަރަށްފަހު އަދި އިތުރު 30 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ތިބެން ބޭނުންނަމަ އެފުރުސަތު ވެސް އެއްބަސްވުމުން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ފަހި ކޮށްދީފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުން ލީކްވުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ލިޔުމުގެ ސައްހަކަމާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ދިފާއީ ބާރުންވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް ބަހެއް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް