މެޑްރިޑުން ތައްޓަށް ކުރަމުން އައި އުއްމީދު ބެންޒީމާ ދަމަހައްޓައިފި

ލަލީގާގައި ރޭ ރެއާލް ދަނޑުގައި އެލްޗޭ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކަރީމް ބެންޒެމާގެ ދެ ގޯލުން ރެއާލް 2-1 ން ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓްގައި ކަރީމް ބެންޒެމާ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އެރި ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑާ ލުކަ މޮޑްރިޗް ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ. މެޗުގެ 90 މިނުޓު ހަމަވެގެން ކުޅުނު އިތުރުވަގުތުގައި ބެންޒެމާވަީ ރެއާލް މޮޅު ކޮށްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮއްދީފައެވެ.މި މޮޅަށްފަހު ރޭއާލްމެޑްރިޑް ވަނީ ޓޭބަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮއި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި 5 ޕޮއިންޓާއި ކައިރިކޮއްފައެވެ.

ރޭއާލްމެޑްރިޑްއަށް ދެންއޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހު ރޭ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ގަދަ 16 ގައި އެޓްލާންޓާ އާ ދެކޮޅައްކުޅޭ 2 ވަނަ ލެގެވެ. މިމެޗު ކުޅޭނީ ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައެވެ.

ލަލީގާގެ ތިންވަނާގައި މިހާރު ބާސެލޯނާ އޮތީ 26 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. މާދަމާރޭ ހުއެސްކާ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެނަަމަ އެ ޓީމަށް ދެ ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެތުލެޓިކޯގެ ލީޑު ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ކުޑަވާނެ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް