ސުނިލް ޗެތްރީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ސުނިލް ޗެތްރީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ގައުމީޓީމްގެ ކެޕްޓަން އަދި ބެންގަލޫރޫ އެފްސީގެ ސްޓްރައިކަރ ސުނިލް ޗެތްރީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ބުރާސްފަތިދުވަހު ވަނީ އިއުލާން ކޮއްފައެވެ.

އޭނާ އެކަން އިއުލާންކޮއްފައިވަނީ ޓުވީޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. "ހަބަރަކީ އެހާ އުފާވެރި ހަބަރެއްނޫން. އަހަރެން ވަނީ މިއަދު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ހާލަތު އެހާގޯސް ނޫން ، ބޭނުން ވަނީ އަވަހަށް ރިކަވާ ވެގެން ދަނޑައް ނުކުންނަން. ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް އެންމެންގެ ކިނބައިން އެދެން " ޗެތްރީގެ ޓުވީޓުގައި ބުނެއެވެ.

 

ސުނިލް ޗެތްރީވަނީ އިންޑިއާ ގައުމީޓީމާއެކު އޭއެފްސީ ޗެލެންޖްކަޕް 1 ފަހަރު އަދި ސާފް ޗެމްޕިންޝިޕް 2 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ބެންގަލޫރޫ އެފްސީއާ އެކު އިންޑިއަން ސުޕަކަޕް 1 ފަހަރު އަދި އިންޑިއަން ސުޕަލީގް 1 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮއްފައެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އޭނާ ވަނީ 7 ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް