ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ގދ ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ކައިރީގައި އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ދެސައިލެއް ޖެހިގެންނެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިވާވި މީހެއްގެ ބޮލަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިއެވެ. އިތުރު ދެމީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތަށް ވަނީ ވެފައި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް