ގއ.ވިލިނގިލީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އެކްސިޑެންޓްއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 20:50 ހާއިރުއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފައިވަނީ ދެސައިކަލެއްޖެހިގެން ކަމަށް އެރަށުގައި ހުރި ގާފުގެ ރަށު ރިޕޯޓަރު މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ ބިދޭސީ މީހަކާއި ދިިވެހި މީހެކެވެ.

އެކްސިޑެންޓްގައި އެކަކަށްވެސް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް