މަންތާ އެއާގެ ފްލައިޓެއްގައި ދޫންޏެއް ޖެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ މަންތާ އެއާގެ ފްލައިޓެއްގައި ދޫންޏެއް ޖެހި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ފްލައިޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ފްލައިޓުގެ ކުރީކޮޅުގައި މާކަނާއެއް ޖެހި ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ވަނީ ފަޅައިގެންގޮސްފައި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިިއަދު ހަވީރު މާލެއިން ދަރަންވަދޫއަށް ދަތުރުކުރި މަންތާއެއާގެ ފްލައިޓު ދަރަވަންދޫއަށް ޖެއްސުމަށް ރަންވޭއާއި ގާތްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފްލައިޓު ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ވަނީ ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައި އެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެެން އަދި މިހާތަނަށް މަންތާ އެއާގެ ބަހެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް