ގަތަރުގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕުން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

Soccer Football - AFC Asian Cup - Final Draw - Katara Opera House, Doha, Qatar - May 11, 2023 Former player and draw conductor Hassan Al Haydos hands the AFC Asian Cup trophy to General Secretary of the AFC Windsor John before the draw REUTERS/Mohammed Dabbous

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަކީ އޭޝިޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރުތައް ވާދަކުރާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގަތަރުގައި އެވެ.

މި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރުމަށް ގަތަރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއިން ބުނެފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރިލީފް މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުބާރާތުން ލިބޭ އާމްދަނީތައް ހަދިޔާކުރަން ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަން ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ވިދާޅުވީ މި ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އިނީޝިއޭޓިވްއާއި އެކު ފަލަސްތީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާކުރާނެކަން ޔަގީންކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުތަކުގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ސަޕޯޓް މެކޭނިޒަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރާ ކުޅިވަރެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެެހީވުމަށް މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް