ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޓީމްތަކަށް ޒިމަމަންއިން ޑިސްކައުންޓް!

އެސްޓީއޯ ހަވަރު ވުމެންސް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ޒިމަމަން ރެސްޓޯރެންޓިން ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

" ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޒިމަމަންގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ނަސީރު ( އަބުޅޯ ) ބުނިގޮތުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ޓީމެއްގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ޒިމަމަން ރެސްޓޯރެންޓުން ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިއެވެ. އެގޮތުން ކޮފީ ތަކުން 5% ޑިސްކައުންޓް އަދި ފުޑް އިން 10% ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި އެވެ. މި ފުރުސަތު މުބާރާތް ނިމުމާއި ހަމައަށް އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް އަބުޅޯ ބުންޏެވެ.

ޒިމަމަން އިން ވަނީ އެސްޓީއޯ ހަވަރު ވުމެންސް ހޭންޑްބޯލްގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ސްޕޮންސަރ ވެސް ދީފައި އެވެ. އެގޮތުން ހޯބަހަކުން ، ފިޓް ފެމިނިން . ހޭޔަންބޯ . އެވިޑް ސްޓޫޑެންޓް ކައުންސިލް ، ހުއްޓޭކޮޑާ އަދި ހޯނޑެއްދޫ ހޭންޑްބޯލް ކްލަބަށްވެސް ސްޕޮންސަރ ދީފައި އެވެ.

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ވުޖޫދަށް އައި "ޒިމާމަން ރެސްޓޯރަންޓް" އަކީ، މިއަދު މުޅި ތިނަދޫ އަދި ހުވަދޫގައިވެސް އެންމެ ކުލަ ގަދަކޮށް ނަން ފަވާލެވޭ އެއްތަނެވެ. ޖުމްލަ ގާތްގަޑަކަށް 7 ސްޓާފުންނާއި، 40 ކަސްޓަމަރުންގެ ކެޕޭސިޓީއާއެކު ތިނަދޫގެ ކުޑަ ތަނެއްގައި ހުޅުވުނު މި ރެސްޓޯރެންޓަކީ މިއަދު މުޅި ތިނަދޫގައިވެސް ހުރި އެއްވަނަ ރެސްޓޯރެންޓެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް