ގއ ދެެއްވަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް

ގއ ދެއްވަދޫ މޮނީޓަރިންގް ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ސޮއި ކުރައްވާ މިރޭ ނެރުނު ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށް މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިމިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖަހޭ ކަންކަން ބެލުމަށެވެ.

މިއަދު އެރަށުން 2 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައިއެވެ. ނަމަވެސް ފައްސިވެފައިވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެމީހެކެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށް މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ފައިސިވި ދެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ ތެރެއިން ރަށުެތެރޭގައި އުޅުނު ދެމީހަކު ފާހަގަވެފައިވާތީއެވެ. އަދި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ނިމުނުހާއަވަހަކަށް މޮނީޓަރިންގ ހާލަތުން އެރަށް ނަގާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް