ވިލިނގިލީ ފަޅުގައި ނުރައްކާތެެރި އެކްސިޑެންޓެއް!

ގއ. ވިލިނގިލީ ފަޅު ތެރޭގައި ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި، ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވިލިނގިލީ ފަޅުން ނިކުންނަން ދިޔަ ދޯންޏަކާއި ފަޅަށް ވަންނަން އައި ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނީ ލޯންޗްގެ ދެ ފަޅުވެރިއަކާއި ދޯނީގެ ދެ ފަޅުވެރިއަކަށެވެ. އަދި 4 މީހަކު ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި އެވެ.

ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު ޝަރީފު " ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 4 މީހާކު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައި އެވެ. އަދި ދޯނިން އެކްސިޑެންޓުވި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެފައިވާކަމަށާއި ދޯނިން ގެނައި ދެވަނަ މީހާ ފަރުވާއަށް ފަހު މިހާރު ދޫކޮޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯންޗުން އަނިޔާވި ދެމީހުނަށް އަދިވެސް ދަނީ އެހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް