މި ފަހަރު ވެބްސައިޓެއް ޚާއްސަ ކޮށްލީ ދިވެހި ކަރޯކޭ ލަވަތަކަށް

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ދިވެހި އަމިއްލަ ކަރޯކޭ ވެބްސައިޓެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ.

ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ވެބްސައިޓް ލޯންޗްކުރެވުނު އިރު 1،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ކަރޯކޭ ލަވަ ވަނީ ސައިޓަށް އަރުވާފައެވެ.

ވެބްސައިޓްގައި މިހާރު ދެ ޕެކޭޖެއް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ 24 ގަޑިއިރަށް ދޫކުރާ 300 ލަވައިގެ އެކްސެސް ލިބޭ "ޕާޓީ" ޕެކޭޖާއި، ހަފްތާއެއް ވަންދެން 500 ލަވައިގެ އެކްސެސް ލިބޭ "އެންޖޯއީ" ޕެކޭޖެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކަރޯކޭ އަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަށް ވަަރަށް ވެސް ގިނައެވެ. ގޭ ތެެރޭގެ އިތުރުންް ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގައި ވެސް ކަރޯކޭ ގެ ހިދުމަތް ދެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް