ގއ. ނިލަންދޫއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ގއ. ނިލަންދޫއިން ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ އެވެ.

ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުން ގާފަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ފައްސި ވެފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތަށް ފެނުމާއި އެކު ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރުމުންނެވެ. އޭނާ އެރަށަށް ގޮސްފައިވަނީ މީގެ ފަސްވަރަކަށް ދުވަހުން ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ނަމަވެސް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް އޭނާ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައިވާ އިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 11،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އަދި މި ބަލީގައި މިވަގުތު ފަރުވާދެމުން ދަނީ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް