ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުން ވެސް މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެޒުވާނުން މަރުވިކަން ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ސައީދް ވަނީ " ގާފު " އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އެވެ.

ސައީދު " ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މަރުވި އެކަކު މިހާތަނަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވި ދެޒުވާނުންނަކީ އަހުމަދު މުތީއު އާއި އާމިލް އަހްމަދު އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގައިފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް ކާރެއް ކޮންޓްރޯޯލުން ނައްޓާލައިގެން ގޮޮސް ގަހެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ކާރު ތެރޭގައި ދެ މީހަކު ތާށިވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ނައިބު ތުއްތު މަގު ފުނާޑު އަވަށުގައި އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވެފައިވަނީ ދެ ފިރިހެނުންނަށް ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ….

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް