ދެއްވަދޫ މަސްދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ގދ. މަޑަވެލީ ބޮއި ކައިރީ މަސް ބާނަން އުޅުނު މަސްދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ގއ ދެއްވަދޫ " ކުރިމަގު " ދޯނީގައި އެވެ. ދޯނީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެސަރަައްދުގައި އެވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވި އެހެން ދޯނިފަހަރުގެ އެހީގައި ނިއްވާލާފައިވާކަމަށްވެސް އެސަރަަހައްދުގައި ހުރި މަސްވެރިއަކު " ގާފު " އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ދޯނީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމަށް " ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މަސްވެރިޔާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލް ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ ޕެޓްރޯލް ޕަމްޕަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް