ގއ.ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ގއ.ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 71،519 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމާއި ނެރު ފުންކުރުން ހިމެނޭއިރު، މި މަސައްކަތަކީ ޖުމްލަ 9.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަަސައްކަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ތެރޭގައިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ ގއ ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ކުރުމުގެ ގޮތުން 7985 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ހިއްކާ، 346 މީޓަރުގެ ކަނޑު ތޮށްޓެއް ލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި ބަނދަރާއި އައު ބަނދަރު ގުޅުވާލާ 30 މީޓަރުގެ ފާލަމެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ގއ.ވިލިނގިއްޔަކީ ހުވަދުއަތޮޅުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އެއްރަށެވެ. އެހެން ކަމުން ޒަމާނީ ބަދަރަކަށް ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން ތިބީ އިންތިޒާރުގައި އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް