ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބުރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނައިބު ރާއީސް އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ދަރުމަވަންތާގައިކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓް ކުރައްވާފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

"މެޑިކަލް ޑައިގްނޯސް ހަދަމުން ދަނީ. އިއްޔެ އިރުއޮއްސުނު ހާއިރު އެޑްމިޓް ކުރީ،" މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބުރޫކު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނައިބް ރައީސް ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެއްދެވި ކަމަށާއި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުނުއިރު ނައްސި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެއީ ކޮވިޑްގެ ކަމެއް ނޫން ކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށް މަބްރޫކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް