ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އޭނާގެ އަމިއްލަ މީސްމީޑިއާ ސައިޓުތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދާދި ފަހުން ގިނަ މީސްމިޑިއާ ސައިޓު ތަކަކުން ބްލޮކް ކޮށްފައިވާ ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އޭނާގެ އަމިއްލަ މީސްމީޑިއާ ސައިޓުތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ސީނިއާ އެޑްވައިޒަރު ޖޭސަން މިލާ ބުނިގޮތުގައި ޓްރަންޕް މިހާރު ވަނީ މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ފަށާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމާއެކު ޓްރަންޕް ވަނީ އެނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދޭ ގޮތަށް މީސްމީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަދި ބަލި ޤަބޫލު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ޓްރަންޕް މީސްމީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާއެކު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލާހަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުންވެސް ހިންގާފައެވެ.

މިއާއެކު ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރަމް އަދި ޓްވިޓާ ފަދަ ބޮޑެތި މީސްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުންވަނީ ޓްރަމްޕް ބްލޮކް ކޮށްފައެވެ. ޔޫޓިއުބްއިންވެސް ވަނީ އޭނާ ބޭން ކޮށް އޭނާގެ ވީޑިއޯތައް ނުފެންނަގޮތް ހަދާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަންޕް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުންވެސް ތިބީ އޭނާއާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް