ރޮނާލްޑީނިއޯގެ މަންމަ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެގެން ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑީނިއޯގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ތާރިހުގައިވެސް "މެޖީޝިއަން' ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑީނިއޯ އަކީ މިހާތަނަށް ދުނިޔެ ދުށް އެންމެމޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އޭނާގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ބާސެލޯނާގައި ކުޅުނު ދުވަސްވަރުއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މަންމަ ޑޮނާ މިގުއެލީނާ މަރުވީ އުމުރުން 71 އަހަރުގައި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ބްރެޒިލްގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދި ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އަންނަކަމަކަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކަކުން ނުދައްކައެވެ.

ޑޮނާ މަރުވުމުން ވަރަށް ގިނަ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ލެޖެންޑުން އަދި މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމްތަކުގެ ވެރިންނާއި ކޯޗުން ވެސް ގެންދަނީ ރޮނާލްޑީނިއޯ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ތައުޒިއާ ފޮނުވަމުންނެވެ.

 

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް