ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްއިން ފިޔޯރީގެ ބައެއް ކްލަބްތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް!

ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްއިން ގދ ފިޔޯރީގެ ބައެއް ކްލަބްތަކާއި އެކު ބައްދަލުކޮށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމު ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގދ ފިޔޯރީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށުގެ ބައެއް ޓީމްތަކާއި އެކު ދެފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަކަށް އައިސްފައި އެވެ. އެގޮތުން މި ދަތުރުގައި ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްގެ ރައީސް ރައުހަތު ގުދުރަތުﷲ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި އެވެ.

މިދަތުރުގައި ފިޔޯރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓާއި އެކު އިޖްތިމާއީ ދާއިރާއިން ދެފަރާތުން ވަނީ ކަންތައްތަކެއް ގުޅިގެން ކުރުމަށް ނިންމާފައި އެވެ. އެގޮތުން ފޭސްއާއި އެކު އެވައާނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން ހެމެނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ގދ އަތޮޅުގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަލީއާއި އެކު ވޮލީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްއިން ވަނީ އެރަށުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކަށް ކުޅިވަރު ސާމާނުވެސް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފޭސް ޖަމިއްޔާއަށް ބޯޅަ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައި އެވެ. އަދި ފިޔޯރީ ވޮލީ ޓީމަށް ޖާޒީ ވެސް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި އެވެ. އެޓީމަށް ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދިނީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަޝްރަފް އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރަންކާ ސްޕޯޓްސްއާއި ފިޔޯރީ ޝަހުމަތް ގުޅިގެން ހިންގާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ބޯޯޅަ ހަދިޔާކޮށްފައި އެވެ. އެޓީމަށް ރައުހަތް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދިނީ ހޯނޑެއްދޫ ކާއްޑޭ ސްޕޯޓްސްގެ ނައިބް ރައީސް ކާއްޑޭއެވެ.

ރައުހަތް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ ރާއްޖޭގެ އެތްލެޓިކްސްގައި ނަން މަޝްހޫރު އަދި ކާމިޔާބު ކްލަބެކެވެއަދި ރައުހަތު ސްޕޯޓްސް އިން އަންނަނީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެތްލެޓިކްސް ދާއިރާއިން ދަރިވަރުން ތަމްރީން ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް