ގައްދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ ގައްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ.

ގައްދޫ އިން ފައްސިވެފައިވަނީ ފިރިހިނެކެވެ. އަދި އެމީހާ ފައްސިވިކަން އެނގުނީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓާ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަށް ފެނިގެން ނެގި ސާމްޕަލުން ނެވެ.

އެރަށުން މީހަކު ފައްސި ވެފައިވާކަން ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ " ގާފު " އޮންލައިންއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އެވެ.

ގައްދޫއިން މިއަދު މީހަކު ފައްސިވުމާއި އެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 1 ކެވެ.

ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަށް ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އެޗްޕީއޭގެ ޤަވާއިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް