އުދައްޔުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށްފަހު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ގއ މާމެންދޫގައި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި މަރާލީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަހުމަދު އުދައްޔުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށްފަހު ހަށިގަަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ. އަދި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ވަނީ ޓްރީވިންޑްރަމްގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަނީ އުދައްޔުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް އަށް ފަހު މާލެ ގެނެސްފައިވާކަން " ގާފު " އޮންލައިން އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އެވެ.

އުދައްޔުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް އަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާލީ މި ހަފްތާގެ ހޯމް ދުވަހުއެވެ.

އުދައްޔު މާރާލާފައިވަނީ މާމެންދޫގައި ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެވެ. އަދި އެހަމަލާގައި އުދައްޔުގެ އިތުރުން އޭނާ ބޭބެއަށްވެސް ވަނީ ހަމަލާދީފައި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޭބެގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނައަށް ފަރުވާދެނިމަށްފަހު ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައިއެވެ.

މަރާލި އުދައްޔުގެ ކަރުގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނަށް ވެސް ވަނީ ވަޅިން ހަމަލާ ދީފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ފަސްމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި އެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް