ތިނަދޫއިން މީހަކު ފައްސި ވެއްޖެ

ތިނަދޫއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދާދި ދެންމެއަކު މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ 10 ދުވަސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 17 ފެބްރުވަރީ 2021 ވީ ބުދަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ފަރާތެކެވެ.

މިއާއި އެކު ތިނަދޫގައި އެެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ ފަހެކެވެ. ތިނަދޫއިން މީގެ ކުރިން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއްވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެފައި އެވެ. އަދި އައްޑޫ އޭވިއޭޝަން ކްލަސްޓާރ އާއި ގުޅުން ހުރި މީހެއް ފައްސިވެ އެމީހާގެ 2 ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ވެސް ނެގި ސާމްޕަލުން ވަނީ ފައްސިވެފައިއެވެ.

މިކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނައުމަށް ފަހު މޮނީޓަރިންގ ހާލަތު އުވާލީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް