ގައިމައްޗަށް ޓާފްރޯލް ވެއްޓުނު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޕީއެލްގައި ޓާފް ރޯލްތަކެއް ކްލިއާރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޓާފް ރޯލްތަކެއް ގައިމައްޗަށް ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާއަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތެކެއް ލިބި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ ހދ. ނޮޅީވަރަން، ނައިޓް ޓްރީމް އުމުރުން 28 އަހަރުގެ އިމްރާން އަލީ އެވެ.

އޭނާގެ ގައިމައްޗަށް ޓާފްރޯލް ވެއްޓި އޭނާގެ ދެފައި ވަނީ އިރައިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ކޮޗިންގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ 1:30 އެހައިކަންހާއިރު އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭނާ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިމްރާނަކީ "މިނާ އިންވެސްޓްމަންޓް" ކްލިއަރެންސް ގްރޫޕުގެ މަޖޫރީއެކެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން "މިނާ އިންވެސްޓްމަންޓް" ކްލިއަރެންސް ގްރޫޕާއި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވި އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ.

މިމައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލްގެ އެކްސިޑެންޓު އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމެޓީން އަންނަނީ ތަހުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް