ޕެންޝަން މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ފްރާންސް ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ފަރަންސޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތަށް ބުނާގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ މި ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވީ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮންގެ އާ ޕެންޝަން ގާނޫނާ ގުޅިގެން އިޖުތިމާއީ ހަމަނުޖެހުންއުފެދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި މަގުމަތީ ހަމަނުޖެހުންތައް މިހާރު ކުރިޔަށް ދާތީއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރަސްގެފާނާއި އަނބިކަނބަލުން މިހާރު ފަސްކުރައްވާފައިވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރަސްގެފާނުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ޗާލްސް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ބޮޑު ދަތުރުފުޅެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެެއްވިކަން ބަކިންގހަމް ޕެލެސްއާއި ފްރާންސުންވެސް ވަނީ މިހާރު ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ،

ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން ވިދާޅުވީ ޗާލްސްގެ ދަތުރުފުޅު ހޫނު މޫސުމުގެ ކުރީކޮޅު އަލުން ތާވަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް