އުރްފީގެ މިފަހަރުގެ ހެދުން ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ އުރްފީ ޖާވިދަކީ އޭނާގެ ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން އަބަދުވެސް މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ ފަންނާނެކެވެ.

އެގޮތުން މިފަހަރު އުރްފީ މިވަނީ އޭނާގެ ހެދުމެއްް ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަަށް ހާއްސަަކޮށްފައެވެ. އަކުއާ ތީމް އަކަށް އިންސްޕަޔާ ވެގެން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ އެ ހެދުމާއެކު އުރްފީ ވަނީ އަަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީއަށް އަރާފައެވެ.

އުރްފީގެ ހެދުން އެޅުމުގައި ހުންނަ ތަފާތު ކަންތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މީހުންގެ ފުރައްސާރައާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް