ރައީސް ޔާމީންގެ މަންމާފުޅު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މަންމާފުޅު ފާތުމަތު ހަސަން ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އުމުރުން 83 އަހަރުގެ ފާތުމަތު ހަސަން އަށް ފަރުވާ ފަރުވާދެމުން ގެންދަވަނީ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލް އައިސީޔޫގައެވެ. އެކަމަނާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވިކަން އެނގުނީ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހެދި ކޮވިޑް ޓެސްޓުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިފައިވާ ގޮތުގައި އެކަމަނާ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ވަގުތުން އައިސީއޫއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާދޭން ވަނީ ފަށާފައިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މަންމާފުޅު ފާތުމަތު ހަސަން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަނީ އަަވައްޓެރި ސްރިލާންކާގައިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް