ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ތިނަދޫއިން ނިޔާވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ގާފު ފޮޓޯ | ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިބަލީގައި މިއަދު ނިޔާވި ދެވަނަ މީހާއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކުމިއަދު ހަވީރު 04:53 ގައި ނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ 84 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 274 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މިބައްޔަށް ފައްސިވާ މީހުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް