ތިނަދޫ އާއި ވިލިނގިލިން ވެސް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ތިނަދޫގައި ރެންޑޮމް ސާމްޕަލް ނަގަމުން ދަނީ - ގާފު ފޮޓޯ: ޝުއާއު ހަނީފް

ގއދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން ގދތިނަދޫ އާއި ގއވިލިނގިލިން ވެސް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ.

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން އާންމުކޮށް އެރަށުން މީހުން ދަތުރުކުރާ ރަށްތަކުގައިވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރނަޒްލާރަފީގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔެއިން ފެށިގެން ގދ.ތިނަދޫ ގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް ސްކޫލްތަކުންނާއި ފިހާރަ އަދި މަގުމަތިން ވަނީ ރެންޑޮމް ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ.

އެޗްއީއޯސީ އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ދެއްވަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންނާއި ގުޅޭ ކްލަސްޓާ އިން މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 22 އަށް އަރައިފައެވެ. އަދި އެރަށުން ފައްސިވިމީހުން ކޮންޓެކްޓްވި 149 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ފޮނަދޫން 56 ފަރާތެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީ އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިހާތަނަށް ފޮނަދޫން ޓެސްޓް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 14 މީހެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައި ވާއިރު އެއިން އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް