ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫ

ގދ ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕީއާރް އޮފިސަރ ސާލިމް އަލީ ވަނީ ތިނަދޫއިން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަން "ގާފު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އެވެ.

ސާލިމް "ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ތިނަދޫއިން ފައްސި ވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ކަރަންޓީން ރިލީޒް ސާމްޕަލެކެވެ.

މިއާއި އެކު މިވަގުތު ތިނަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 1 ކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް