1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައިވާ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފިތުރު ޒަކާތް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ބަލައިގަންނަމުންގެންދާނެ އެވެ. އަދި އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުންގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފެށިނަމަވެސް، އަތޮޅު ތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފިތުރުު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާއިން ފެށިގެންނެވެ. އަތޮޅު ތެރޭގެ ފަޒާކަތް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިންނެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ އަހަރު ތެރޭގައި އެރަށެއްގައި ބަނޑުކެއުމުގެ ގޮތުގައި ޢާންމުކޮށް ކައި އުޅުނު ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯގެ އަގެވެ. ރަސްމީކޮށް ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2.4 ކިލޯގެ ގޮވާމުގެ އަގަށްވާ ފައިސާއިންނެވެ.

ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތް:

  • ދިރާގު ޕޭ
  • އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ
  • މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފައިސާނެޓް (އެޕްލިކޭޝަނުން)
  • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
  • ފަހިޕޭ
ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް