ގއ. އަތޮޅު ގޮނޑިވެސް ޕީޕީއެމަށް!

ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރި އިބްރާހިމް ޝަހީން ( ޝިހާން ) އަތޮޅުގެ ރައީސް ކަމުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަން ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ.

ޝަހީން ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަކަށް އިންތިހާބުވީ މިހާރު ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވަމުން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަހުމަދު ފުއާދުއާއި ވާދަކުރެއްވުމަށްފަހު އެވެ. މިވަގުތާ ހަމައަށް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ޝަހީން ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

ފުއާދުގެ އިތުރުން ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކެރެއްވި ކެންޑިޑޭޓު ހަސަން ދީދީ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ….

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް