ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް ޝިޔާން އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

ގއ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ޝިޔާން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއަދު ގެމަނަފުށީގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ޝިޔާން ވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިޔާންވަނީ މި ސަރުކާރުން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފާހަގަކުރައްވައި ސަރުކާރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑިޕީއަށް ސޮއިކޮށް ޝިޔާން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ "ރަށްވެހިފަތިސް" ކެމްޕެއިން ޓީމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޝިޔާން އަކީ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބުވި ފަރާތެކެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް