އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްގައި މީހެއްގެ ސައިކަލަށް ތެޔޮ އަޅަނީ --- ސަން/އަފްރާހް

އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ތެލުގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން ނިންމީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މާޗް 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 8.85 ރުފިޔާއަށް އަދި ޑީސެލް ލީޓަރެއް 9.79 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަން ނިންމާފައެވެ.

މިފަހަރު ބޮޑު ކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 41 ލާރި އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 60 ލާރި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ  ތެލުގެ ބާޒާރުގައި އަގު ދައްވި ނަމަވެސް މިހާރު އަންނަނީ ތެލުގެ އަގު އުފުލެމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް